Khoá học

[row style=”collapse”]

[col span__sm=”12″]

[ux_image id=”677″ image_size=”original”]

[/col]

[/row]
[row style=”collapse”]

[col span__sm=”12″]

[title style=”center” text=”KHÓA HỌC TIẾNG HÀN ONLINE TẠI FJG EDU” tag_name=”h2″ color=”rgb(173, 2, 2)”]

[/col]

[/row]
[section bg_color=”#ad0202″]

[row style=”small” col_bg=”#07025b” v_align=”equal”]

[col span=”4″ span__sm=”12″ padding=”20px 20px 20px 20px” align=”center” animate=”fadeInUp” depth_hover=”5″]

[featured_box img=”854″ img_width=”600″ pos=”center”]

[ux_text text_color=”rgb(255,255,255)”]

TIẾNG HÀN PHỔ THÔNG 1-10

Đảm bảo năng lực thi TOPIK , chứng chỉ ngoại ngữ 2, du học Hàn Quốc. Chương trình đào tạo ngắn nhất và hiệu quả nhất hiện nay ở Việt Nam.

[/ux_text]

[/featured_box]
[button text=”ĐĂNG KÍ NGAY” link=”https://fjgedu.com/lien-he”]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″ padding=”20px 20px 20px 20px” align=”center” animate=”fadeInUp” depth_hover=”5″]

[featured_box img=”859″ img_width=”600″ pos=”center”]

[ux_text text_color=”rgb(255,255,255)”]

BIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG HÀN

Phù hợp cho các bạn học viên học tập trung trong thời gian ngắn nhất để đi làm. Chứng chỉ 

[/ux_text]

[/featured_box]
[button text=”ĐĂNG KÍ NGAY” link=”https://fjgedu.com/lien-he”]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″ padding=”20px 20px 20px 20px” align=”center” animate=”fadeInUp” depth_hover=”5″]

[featured_box img=”855″ img_width=”600″ pos=”center”]

[ux_text text_color=”rgb(255,255,255)”]

TIẾNG HÀN GIAO TIẾP – 한국어 회화과정

Giáo trình độc quyền của Kanata, sát thực tế, hiệu quả. Giáo trình Âm Hán Việt trong tiếng Hàn Quốc của FJG EDU

[/ux_text]

[/featured_box]
[button text=”ĐĂNG KÍ NGAY” link=”https://fjgedu.com/lien-he”]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″ padding=”20px 20px 20px 20px” align=”center” animate=”fadeInUp” depth_hover=”5″]

[featured_box img=”856″ img_width=”600″ pos=”center”]

[ux_text text_color=”rgb(255,255,255)”]

LUYỆN THI TOPIKI, II

Đảm bảo năng lực thi TOPIK, chứng chỉ ngoại ngữ 2, du học Hàn Quốc. Tập trung kỹ năng giải đề thi năng lực tiếng

[/ux_text]

[/featured_box]
[button text=”ĐĂNG KÍ NGAY” link=”https://fjgedu.com/lien-he”]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″ padding=”20px 20px 20px 20px” align=”center” animate=”fadeInUp” depth_hover=”5″]

[featured_box img=”857″ img_width=”600″ pos=”center”]

[ux_text text_color=”rgb(255,255,255)”]

PHƯƠNG PHÁP HỌC ÂM HÁN VIỆT – 한자음을통해한국어배우기

Biết chính xác nghĩa của từ tiếng Hàn, phân biệt từ vựng: 패군- 패병, 휴(식,업,강,학). Học toàn bộ từ có gốc từ Hán Việt trong tiếng Hàn.

[/ux_text]

[/featured_box]
[button text=”ĐĂNG KÍ NGAY” link=”https://fjgedu.com/lien-he”]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″ padding=”20px 20px 20px 20px” align=”center” animate=”fadeInUp” depth_hover=”5″]

[featured_box img=”858″ img_width=”600″ pos=”center”]

[ux_text text_color=”rgb(255,255,255)”]

LUYỆN DỊCH NÓI – DỊCH NÓI SƠ CẤP, TRUNG CAO CẤP

Hoàn thiện khả năng dịch NÓI, dịch VIẾT, bổ sung thêm vốn TỪ VỰNG, hoàn thiện KỸ NĂNG LÀM VIỆC tại Hàn Quốc.

[/ux_text]

[/featured_box]
[button text=”ĐĂNG KÍ NGAY” link=”https://fjgedu.com/lien-he”]

[/col]

[/row]

[/section]

AD Sticky Static Anchor Ad Unit

Welcome to my website!

This is some sample content.