Trang chủ

[row style=”collapse”]

[col span__sm=”12″]

[ux_banner bg=”676″ bg_size=”original” bg_overlay=”rgba(7, 2, 91, 0.674)”]

[text_box text_color=”dark” width=”70″ scale=”103″ padding=”10px 10px 10px 10px” animate=”fadeInUp” position_x=”50″ position_y=”50″ text_depth=”1″ bg=”rgba(207, 207, 207, 0.459)” radius=”55″]

[ux_text text_color=”#ad0202″]

Trung tâm hàn ngữ FJG EDU

[/ux_text]
[divider align=”center” width=”100px” color=”rgb(173, 2, 2)”]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col]

[/row]
[section]

[row style=”collapse” width=”full-width” v_align=”middle”]

[col span=”6″ span__sm=”12″ padding=”5% 5% 5% 5%” max_width=”520px” animate=”fadeInRight”]

[ux_text text_color=”#07025b”]

GIỚI THIỆU VỀ FIG EDU

Theo thống kê chính thức những năm gần đây, Hàn Quốc luôn nằm trong Top những quốc gia dẫn đầu về đầu tư vào Việt Nam. Năm 2021, mối quan hệ giữa hai nước đang được cân nhắc nâng cấp lên tầm đối tác chiến lược trong thời gian tới, hứa hẹn nhu cầu học và sử dụng tiếng Hàn tại Việt Nam vốn đã lớn nay càng cấp thiết hơn bao giờ hết.

[/ux_text]
[button text=”Xem thêm…” radius=”10″ link=”https://fjgedu.com/gioi-thieu”]

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″ animate=”fadeInLeft”]

[ux_image id=”597″ image_size=”original”]

[/col]

[/row]

[/section]
[section bg=”643″ bg_size=”original” bg_overlay=”rgba(173, 2, 2, 0.64)”]

[row style=”small”]

[col span=”4″ span__sm=”12″ text_depth=”5″ animate=”fadeInRight”]

[ux_text text_align=”center” text_color=”rgb(249, 255, 0)”]

12 năm +

Kinh nghiệm phát triển
nền tảng giáo dục trực tuyến

[/ux_text]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″ text_depth=”5″ animate=”fadeInUp”]

[ux_text text_align=”center” text_color=”rgb(249, 255, 0)”]

50.000 +

Lượt đăng ký

[/ux_text]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″ text_depth=”5″ animate=”fadeInLeft”]

[ux_text text_align=”center” text_color=”rgb(249, 255, 0)”]

150.000 +

Câu hỏi ôn tập

[/ux_text]

[/col]

[/row]

[/section]
[section bg_color=”rgb(255,255,255)” bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.07)”]

[row style=”small”]

[col span__sm=”12″ animate=”fadeInUp”]

[ux_text text_align=”center” text_color=”#ad0202″]

KIỂM TRA TRÌNH ĐỘ TIẾNG HÀN

[/ux_text]
[divider align=”center” width=”100px” color=”rgb(173, 2, 2)”]

[ux_text text_color=”#ad0202″]

Đánh giá khả năng tiếng Hàn tương ứng với từng loại chứng chỉ khác nhau. Nhìn chung, sẽ phân chia năng lực tiếng Hàn theo 3 bậc và 6 cấp khác nhau.

[/ux_text]

[/col]

[/row]
[row style=”small” v_align=”equal”]

[col span=”4″ span__sm=”12″ align=”center” animate=”fadeInUp”]

[featured_box img=”704″ pos=”center” icon_border=”2″ icon_color=”rgb(7, 2, 91)”]

[ux_text text_align=”center” text_color=”#07025b”]

Kỹ Năng Nghe

[/ux_text]

[/featured_box]
[ux_text text_align=”left” text_color=”#ad0202″]

checked-icon100% phát âm chuẩn người bản xứ
checked-iconGiọng đọc thay đổi linh hoạt
checked-iconNội dung đa dạng, phong phú
checked-iconCập nhật ngân hàng câu hỏi liên tục

[/ux_text]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″ align=”center” animate=”fadeInUp”]

[featured_box img=”705″ pos=”center” icon_border=”2″ icon_color=”rgb(7, 2, 91)”]

[ux_text text_align=”center” text_color=”#07025b”]

Kỹ Năng Đọc

[/ux_text]

[/featured_box]
[ux_text text_align=”left” text_color=”#ad0202″]

checked-iconNội dung phong phú, nhiều lĩnh vực
checked-iconKiến thức bám sát đời sống thường thức
checked-iconCập nhật liên tục, tính thời sự cao
checked-iconĐọc 1 biết 10, giá trị gia tăng lớn

[/ux_text]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″ align=”center” animate=”fadeInUp”]

[featured_box img=”703″ pos=”center” icon_border=”2″ icon_color=”rgb(7, 2, 91)”]

[ux_text text_align=”center” text_color=”#07025b”]

Kỹ Năng Viết

[/ux_text]

[/featured_box]
[ux_text text_align=”left” text_color=”#ad0202″]

checked-iconHình thức độc đáo
checked-iconÔn luyện hiệu quả
checked-iconNội dung súc tích, sâu sắc
checked-iconHiểu biết về thành ngữ tục ngữ tiếng Hàn

[/ux_text]

[/col]

[/row]
[row style=”small”]

[col span=”4″ span__sm=”12″ animate=”fadeInUp” depth_hover=”5″]

[ux_banner bg=”721″ bg_size=”original” bg_color=”rgb(255,255,255)” link=”https://fjgedu.com/kiem-tra-trinh-do”]

[text_box width=”86″ padding=”10px 10px 10px 10px” animate=”fadeInUp” position_x=”50″ position_y=”85″ bg=”rgba(173, 2, 2, 0.767)” radius=”20″ depth_hover=”5″]

[ux_text text_align=”center”]

tiêu chuẩn Topik

TOPIK là viết tắt của Test of Proficiency in Korean nghĩa là Kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Hàn Quốc, tên tiếng Hàn của kỳ thi này là 한국…

[/ux_text]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″ animate=”fadeInUp” depth_hover=”5″]

[ux_banner bg=”720″ bg_size=”original” bg_color=”rgb(255,255,255)” link=”https://fjgedu.com/kiem-tra-trinh-do”]

[text_box width=”86″ padding=”10px 10px 10px 10px” animate=”fadeInUp” position_x=”50″ position_y=”85″ bg=”rgba(173, 2, 2, 0.767)” radius=”20″ depth_hover=”5″]

[ux_text text_align=”center”]

TIÊU CHUẨN GDPT

IOK chúng tôi đang phát triển ngân hàng câu hỏi với những tiêu chuẩn phù hợp dành riêng cho người Việt Nam học tiếng Hàn Quốc giúp…

[/ux_text]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″ animate=”fadeInUp” depth_hover=”5″]

[ux_banner bg=”722″ bg_size=”original” bg_color=”rgb(255,255,255)” link=”https://fjgedu.com/kiem-tra-trinh-do”]

[text_box width=”86″ padding=”10px 10px 10px 10px” animate=”fadeInUp” position_x=”50″ position_y=”85″ bg=”rgba(173, 2, 2, 0.767)” radius=”20″ depth_hover=”5″]

[ux_text text_align=”center”]

TIÊU CHUẨN FJG

FJG chúng tôi đang phát triển ngân hàng câu hỏi với những tiêu chuẩn phù hợp dành riêng cho người Việt Nam học tiếng Hàn Quốc giúp người …

[/ux_text]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col]

[/row]

[/section]
[section]

[row style=”small”]

[col span__sm=”12″]

[ux_text text_color=”rgb(173, 2, 2)”]

Tin tức và kinh nghiệm

[/ux_text]
[divider align=”center” width=”100px” color=”rgb(173, 2, 2)”]

[blog_posts style=”normal” columns=”3″ columns__md=”1″ image_height=”56.25%”]

[/col]

[/row]

[/section]
[section bg_color=”#ad0202″]

[row style=”small”]

[col span__sm=”12″ animate=”fadeInUp”]

[title style=”center” text=”04 ĐIỂM KHÁC BIỆT KHI HỌC ONLINE TẠI FJG EDU” tag_name=”h2″ color=”rgb(255, 255, 255)”]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”12″ animate=”fadeInUp”]

[featured_box img=”839″ img_width=”91″ pos=”center” icon_border=”1″ icon_color=”rgb(7, 2, 91)”]

[ux_text text_color=”rgb(255,255,255)”]

100% GIAO TIẾP PHẢN XẠ THÀNH THẠO

[/ux_text]

[/featured_box]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”12″ animate=”fadeInUp”]

[featured_box img=”838″ img_width=”91″ pos=”center” icon_border=”1″ icon_color=”rgb(7, 2, 91)”]

[ux_text text_color=”rgb(255,255,255)”]

DỄ DÀNG ĐẠT CHỨNG CHỈ QUỐC TẾ

[/ux_text]

[/featured_box]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”12″ animate=”fadeInDown”]

[featured_box img=”840″ img_width=”91″ pos=”center” icon_border=”1″ icon_color=”rgb(7, 2, 91)”]

[ux_text text_color=”rgb(255,255,255)”]

THUẦN THỤC TIẾNG HÀN TRONG HỌC TẬP & LÀM VIỆC

[/ux_text]

[/featured_box]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”12″ animate=”fadeInDown”]

[featured_box img=”841″ img_width=”91″ pos=”center” icon_border=”1″ icon_color=”rgb(7, 2, 91)”]

[ux_text text_color=”rgb(255,255,255)”]

HÀNH VĂN & PHÁT ÂM NHƯ NGƯỜI BẢN XỨ

[/ux_text]

[/featured_box]

[/col]

[/row]

[/section]
[section bg_color=”#07025b”]

[row]

[col span__sm=”12″]

[ux_text text_color=”rgb(255,255,255)”]

CÁC KHOÁ HỌC TẠI FJG EDU

[/ux_text]
[divider align=”center” width=”100px” color=”rgb(255, 255, 255)”]

[/col]

[/row]
[row style=”small” col_bg=”#ad0202″ v_align=”equal”]

[col span=”4″ span__sm=”12″ padding=”20px 20px 20px 20px” animate=”fadeInRight” depth_hover=”5″]

[featured_box img=”854″ img_width=”600″ pos=”center”]

[ux_text text_color=”rgb(255,255,255)”]

TIẾNG HÀN PHỔ THÔNG 1-10

Đảm bảo năng lực thi TOPIK , chứng chỉ ngoại ngữ 2, du học Hàn Quốc. Chương trình đào tạo ngắn nhất và hiệu quả nhất hiện nay ở Việt Nam.

[/ux_text]
[button text=”ĐĂNG KÍ NGAY” color=”secondary” radius=”10″ link=”https://fjgedu.com/lien-he”]

[/featured_box]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″ padding=”20px 20px 20px 20px” animate=”fadeInUp” depth_hover=”5″]

[featured_box img=”859″ img_width=”600″ pos=”center”]

[ux_text text_color=”rgb(255,255,255)”]

BIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG HÀN

Phù hợp cho các bạn học viên học tập trung trong thời gian ngắn nhất để đi làm. Chứng chỉ 

[/ux_text]
[button text=”ĐĂNG KÍ NGAY” color=”secondary” radius=”10″ link=”https://fjgedu.com/lien-he”]

[/featured_box]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″ padding=”20px 20px 20px 20px” animate=”fadeInLeft” depth_hover=”5″]

[featured_box img=”855″ img_width=”600″ pos=”center”]

[ux_text text_color=”rgb(255,255,255)”]

TIẾNG HÀN GIAO TIẾP – 한국어 회화과정

Giáo trình độc quyền của Kanata, sát thực tế, hiệu quả. Giáo trình Âm Hán Việt trong tiếng Hàn Quốc của FJG EDU

[/ux_text]
[button text=”ĐĂNG KÍ NGAY” color=”secondary” radius=”10″ link=”https://fjgedu.com/lien-he”]

[/featured_box]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″ padding=”20px 20px 20px 20px” animate=”fadeInRight” depth_hover=”5″]

[featured_box img=”856″ img_width=”600″ pos=”center”]

[ux_text text_color=”rgb(255,255,255)”]

LUYỆN THI TOPIKI, II

Đảm bảo năng lực thi TOPIK, chứng chỉ ngoại ngữ 2, du học Hàn Quốc. Tập trung kỹ năng giải đề thi năng lực tiếng

[/ux_text]
[button text=”ĐĂNG KÍ NGAY” color=”secondary” radius=”10″ link=”https://fjgedu.com/lien-he”]

[/featured_box]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″ padding=”20px 20px 20px 20px” animate=”fadeInUp” depth_hover=”5″]

[featured_box img=”857″ img_width=”600″ pos=”center”]

[ux_text text_color=”rgb(255,255,255)”]

PHƯƠNG PHÁP HỌC ÂM HÁN VIỆT – 한자음을통해한국어배우기

Biết chính xác nghĩa của từ tiếng Hàn, phân biệt từ vựng: 패군- 패병, 휴(식,업,강,학). Học toàn bộ từ có gốc từ Hán Việt trong tiếng Hàn.

[/ux_text]
[button text=”ĐĂNG KÍ NGAY” color=”secondary” radius=”10″ link=”https://fjgedu.com/lien-he”]

[/featured_box]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″ padding=”20px 20px 20px 20px” animate=”fadeInLeft” depth_hover=”5″]

[featured_box img=”858″ img_width=”600″ pos=”center”]

[ux_text text_color=”rgb(255,255,255)”]

LUYỆN DỊCH NÓI – DỊCH NÓI SƠ CẤP, TRUNG CAO CẤP

Hoàn thiện khả năng dịch NÓI, dịch VIẾT, bổ sung thêm vốn TỪ VỰNG, hoàn thiện KỸ NĂNG LÀM VIỆC tại Hàn Quốc.

[/ux_text]
[button text=”ĐĂNG KÍ NGAY” color=”secondary” radius=”10″ link=”https://fjgedu.com/lien-he”]

[/featured_box]

[/col]

[/row]

[/section]

AD Sticky Static Anchor Ad Unit

Welcome to my website!

This is some sample content.