Tiêu chuẩn Topik

[row style=”collapse”]

[col span__sm=”12″]

[ux_image id=”677″ image_size=”original”]

[/col]
[col span__sm=”12″]

TIÊU CHUẨN TOPIK

 
TOPIK là viết tắt của Test of Proficiency in Korean nghĩa là Kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Hàn Quốc, tên tiếng Hàn của kỳ thi này là 한국어능력시험. Đây là kỳ thi được tổ chức hàng năm bởi Viện Giáo dục Quốc gia Hàn Quốc nhằm đánh giá năng lực tiếng Hàn của người nước ngoài cũng như kiều bào Hàn Quốc học tiếng Hàn (không bao gồm người bản xứ) thông qua 3 bài thi gồm bài thi nghe, đọc và viết đối với TOPIK II và bài thi nghe, đọc đối với TOPIK I. Nhằm hỗ trợ các học viên ôn luyện tiếng Hàn chủ động và tự tin đạt kết quả cao trong kỳ thi TOPIK, IOK cung cấp các bộ câu hỏi tương đương với trình độ và mẫu thi TOPIK hiện hành. Chinh phục TOPIK ngay sau đây!

[/col]

[/row]
[row style=”small”]

[col span=”6″ span__sm=”12″]

TOPIK Iticker

examIcon50 Đề chuẩn Topik   userGroup8000 Người dùng

Tương đương cấp 1 ~ cấp 2
Yêu cầu: nhận biết được mặt chữ, cách chào hỏi và giới thiệu bản thân cơ bản, biết sử dụng những từ ngữ và cấu trúc tiếng Hàn đơn giản để phục vụ nhu cầu của bản thân và giao tiếp cơ bản trong cuộc sống hàng ngày.

 Tập trung chủ yếu 2 kỹ năng Nghe và Đọc.

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″]

TOPIK IIticker

examIcon50 Đề chuẩn Topik  userGroup8000 Người dùng

Tương đương cấp 3 ~ cấp 6

Yêu cầu: thành thạo các kỹ năng, vốn từ vựng và ngữ pháp mở rộng nhiều hơn bao gồm cả từ vựng và thuật ngữ chuyên ngành,… Ở trình độ cao cấp còn đòi hỏi học viên phải nắm vững được các thành ngữ, quán ngữ, các Hán tự cơ bản, giao tiếp thành thạo ; sử dụng tiếng Hàn không chỉ để phục vụ cuộc sống mà còn hỗ trợ đắc lực cho công việc của bản thân,…
 Tập trung ở cả 3 kỹ năng Nghe, Đọc, Viết

[/col]

[/row]

AD Sticky Static Anchor Ad Unit

Welcome to my website!

This is some sample content.